PROGRAM STUDI S1 Ilmu Keperawatan
----JADWAL KULIAH----

Semester : Gasal 2017 - 2018
 
 
HARI KELAS Kampus
Gedung
JAM MATAKULIAH SKS DOSEN
Senin 2014A /04 08.00 - 09.10 BIOSTATISTIK 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2014B /04 09.20 - 10.30 BIOSTATISTIK 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2015A /04 10.40 - 11.50 ELEKTIF 1 (EKONOMI KESEHATAN) 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2015B /04 12.00 - 13.10 ELEKTIF 1 (EKONOMI KESEHATAN) 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2015A /04 13.20 - 14.30 ELEKTIF 1 (LEADERSHIP) 2 Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.
2015B /04 14.40 - 15.50 ELEKTIF 1 (LEADERSHIP) 2 Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.
Selasa 2014A /04 08.00 - 09.10 ELEKTIF II (EKUPRESURE) 2 Abd. Wahid, S.Kep, Ns, M.Kep
2016K /04 09.20 - 10.30 ELEKTIF II (EKUPRESURE) 2 Abd. Wahid, S.Kep, Ns, M.Kep
2014A /04 10.40 - 11.50 ELEKTIF II (HYPNOCARING) 2 EKO Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
2014B /04 12.00 - 13.10 ELEKTIF II (HYPNOCARING) 2 EKO Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
2015A /04 13.20 - 14.30 KEPERAWATAN ANAK II 2 Zakiyah Yasin, S.Kep., Ns., M.Kep.
2015B /04 14.40 - 15.50 KEPERAWATAN ANAK II 2 Zakiyah Yasin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Rabu 2014A /04 08.00 - 09.10 KEPERAWATAN BENCANA 2 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2014B /04 09.20 - 10.30 KEPERAWATAN BENCANA 2 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2014A /04 10.40 - 11.50 KEPERAWATAN GERONTIK 4 Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
2014B /04 12.00 - 13.10 KEPERAWATAN GERONTIK 4 Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
2014A /04 13.20 - 14.30 KEPERAWATAN KELAUTAN 4 SRI Sumarni, S.Kep., Ns., M.Kes.
2014B /04 14.40 - 15.50 KEPERAWATAN KELAUTAN 4 SRI Sumarni, S.Kep., Ns., M.Kes.
Kamis 2015A /04 08.00 - 09.10 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II 3 EKO Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
2015B /04 09.20 - 10.30 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II 3 EKO Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
2015A /04 10.40 - 11.50 KEPERAWATAN KOMUNITAS I 4 Mujib Hannan, S. KM., S.Kep.,NS., M.Kes
2015B /04 12.00 - 13.10 KEPERAWATAN KOMUNITAS I 4 Mujib Hannan, S. KM., S.Kep.,NS., M.Kes
2014A /04 13.20 - 14.30 KEPERAWATAN KRITIS 3 Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.kep.
2014B /04 14.40 - 15.50 KEPERAWATAN KRITIS 3 Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.kep.
Jumat 2016A /04 08.00 - 09.10 KEPERAWATAN MATERNITAS I 4 SRI Sumarni, S.Kep., Ns., M.Kes.
2016B /04 09.20 - 10.30 KEPERAWATAN MATERNITAS I 4 SRI Sumarni, S.Kep., Ns., M.Kes.
2016A /05 11.00 - 13.10 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I 3 Sugesti Aliftitah, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016K /04 13.00 - 14.10 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III 3 Elyk DWI Mumpuningtias, S.Kep., Ns., M.kep.
2016B /05 13.20 - 14.30 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I 3 Sugesti Aliftitah, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016P /04 14.20 - 15.30 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III 3 Elyk DWI Mumpuningtias, S.Kep., Ns., M.kep.
2015A /05 14.40 - 15.50 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III 3 Elyk DWI Mumpuningtias, S.Kep., Ns., M.kep.
2015B /05 16.00 - 17.10 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III 3 Elyk DWI Mumpuningtias, S.Kep., Ns., M.kep.
2015A /05 17.20 - 18.30 KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF 3 Abd. Wahid, S.Kep, Ns, M.Kep
Sabtu 2015B /05 08.00 - 09.10 KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF 3 Abd. Wahid, S.Kep, Ns, M.Kep
2016K /04 08.00 - 09.10 KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF 3 Abd. Wahid, S.Kep, Ns, M.Kep
2016A /05 09.20 - 10.30 KESELAMATAN PASIEN & KESELAMATAN KES. KERJA DLM KEP. 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2016P /04 09.20 - 10.30 KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF 3 Abd. Wahid, S.Kep, Ns, M.Kep
2016B /05 10.40 - 11.50 KESELAMATAN PASIEN & KESELAMATAN KES. KERJA DLM KEP. 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2016K /04 10.40 - 11.50 KESELAMATAN PASIEN & KESELAMATAN KES. KERJA DLM KEP. 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2015A /05 12.00 - 13.10 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II 3 Sugesti Aliftitah, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016P /04 12.00 - 13.10 KESELAMATAN PASIEN & KESELAMATAN KES. KERJA DLM KEP. 2 Nelyta Oktavianisya, S.KM., M.Kes.
2015B /05 13.20 - 14.30 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II 3 Sugesti Aliftitah, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016K /04 13.20 - 14.30 MANAJEMEN KEPERAWATAN 4 Zakiyah Yasin, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016A /05 14.40 - 15.50 KONSEP DASAR KEPERAWATAN II 3 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016P /04 14.40 - 15.50 MANAJEMEN KEPERAWATAN 4 Zakiyah Yasin, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016B /05 16.00 - 17.10 KONSEP DASAR KEPERAWATAN II 3 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016A /05 17.20 - 18.30 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN 3 Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
Minggu 2013A / 08.00 - 09.10 SKRIPSI 4 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016B /05 08.00 - 09.10 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN 3 Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
2013B / 09.20 - 10.30 SKRIPSI 4 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2014A /05 09.20 - 10.30 PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 3 Elyk DWI Mumpuningtias, S.Kep., Ns., M.kep.
2014B /05 10.40 - 11.50 PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 3 Elyk DWI Mumpuningtias, S.Kep., Ns., M.kep.
2016A /05 12.00 - 13.10 PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN 2 Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.kep.
2016K /05 13.00 - 14.10 SKRIPSI 4 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016B /05 13.20 - 14.30 PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN 2 Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.kep.
2016P /05 14.20 - 15.30 SKRIPSI 4 Dian IKA Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016A /05 14.40 - 15.50 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN 2 EKO Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
2016B /05 16.00 - 17.10 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN 2 EKO Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.